SBS Abred s.r.o. poskytuje detektívne služby na základe licencie, ktorú vydalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave č. PD 000480 v zmysle zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

     Detektívne služby poskytujeme pre svojich klientov s maximálnou diskrétnosťou, odborne vyškolenými detektívmi s dlhoročnou praxou, podľa záujmu klienta v nasledovných oblastiach:
     Vo všetkých uvedených oblastiach poskytujeme poradenstvo, analýzu a návrh riešenia jednotlivých problematík.

     Vzhľadom na diskrétnosť vykonávaných služieb neuvádzame žiadne referencie od našich klientov.

© 2017 Vodenský