Abred s.r.o.

Račianska 71
832 59 Bratislava

IČO: 36290041
IČ DPH: SK2022159810
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40074/B

mobil: +421 903 290 802
Napíšte nám: abred@abred.sk

Nájdete nás: budova Výskumného ústavu zváračského.


© 2017 Vodenský