Veľmi dôležitou zmenou v prevádzkovaní technickej služby je to, že táto činnosť od 1.1.2006 už nie je koncesiovanou živnosťou a túto je možné vykonávať iba na základe licencie udelenej krajským riaditeľstvom Policajného zboru.

     Naša spoločnosť Abred s.r.o. je držiteľom licencie č. PT 001955 na prevádzkovanie technickej služby, ktorá ju oprávňuje k:      zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

     Vo všetkých uvedených oblastiach poskytujeme poradenstvo, analýzu a návrh riešenia jednotlivých problematík.

     Vzhľadom na diskrétnosť vykonávaných služieb neuvádzame žiadne referencie od našich klientov.


© 2017 Vodenský