Podmienky pre prijatie do STRÁŽNEJ SLUŽBY      Každý uchádzač o zamestnanie v našej spoločnosti predkladá vlastnoručne napísaný životopis, prechádza výberovým konaním, absolvuje osobný pohovor a podľa dosiahnutých výsledkov môže byť prijatý do pracovného pomeru.
     Počas trojmesačnej skúšobnej doby absolvuje školenia a vyhodnocuje sa jeho odborná kvalifikácia, lojálnosť, spoľahlivosť a diskrétnosť.


< späť


© 2017 Vodenský